موضوع روز:

تحلیل خبر

Art Picture

نوشته زیر با عنوان " اختلاف بین کردهای سیاسی مهاجر مسکو و باکو " فصلی از کتاب جدید جمیل حسنلی تحت عنوان " لیبرالیزم، ات

تقدیر از رئیس پلیس متهم به دست داشتن در کشتار سوروج (پرسوس)


طیفور بطحایی؛ صدای رسای ستمدیدگان


"ما را با دستان و چشمان بسته به پایین پرت کردند"


آیا مصر وارد بازی "ماوی وطن" ترکیه می شود؟


ترکیه پاکستان و اندونزی در یک مسیر؛ ترکیب نظامی گری با رادیکالیسم اسلامی


نه فقط روسیه بلکه پولهای ترکیه نیز نباید بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد!


تلاش ترکیه برای نفوذ در کمپین انتخاباتی جو بایدن


سیگنال شدید الحن فرانسه به اخوان المسلمین


حزب آزادی کردستان و عزیزاللە خان زندی


اردوغان؛ بیگانه با رحم و شفقت


صفحه 1 از 41

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> Last 

تحلیل خبر

analis picture

فصلی از کتاب جمیل حسنلی: 3. اختلاف بین مرکز کردهای مهاجر و سیاسی مسکو و باکو

نوشته زیر با عنوان " اختلاف بین کردهای سیاسی مهاجر مسکو و باکو " فصلی از کتاب جدید جمیل حسنلی تحت عنوان " لیبرالیزم، اتحاد جماهیر شوروی در آذربایجان، حاکمیت، روشنفکران و خلق (۱۹۵۹-۱۹۶۹) " می باشد که در سال ۲۰۱۸ به زبان ترکی آذری چاپ و منتشر شده است.

یکشنبه ۲۹فروردین۱۴۰۰/ ۲۱:۰


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰