موضوع روز:

هنر و ادبیات

پادکست زیتون؛ قتل‌عام ارامنه - قسمت سوم


پادکست زیتون؛ قتل‌عام ارامنه - قسمت دوم


پادکست زیتون؛ قتل‌عام ارامنه - قسمت اول


"برخاستن از میان ویرانه ها، رقصیدن میان گلوله ها"


پادکست زیتون؛ قتل‌عام بلغارها (باتاک) -قسمت دوم


پادکست زیتون؛ قتل‌عام بلغارها (باتاک) -قسمت اول


پادکست زیتون؛ قتل‌عام خلق چرکس - قسمت دوم


پادکست زیتون؛ قتل‌عام خلق چرکس - قسمت اول


"بلا چاو" – سرودی اعتراضی جهان را فتح می کند


حذف و سانسور نام "کردستان" در سیاحت نامه اولیا چلبی در ترکیه


صفحه 1 از 15

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> Last 

تحلیل خبر

analis picture

خامنه ای در راه معاویه؟

در میان شیعیان بویژە شیعیان دوازدە امامی، معاویە ابن ابوسفیان، بنیانگذار سلسلە اموی یکی از منفورترین اشخاص است. برای شیعیان و بویژه مان روحانیون شیعه هرگونه شباهت به معاویه توهینی بزرگ تلقی می شود.

پنجشنبه ۲۷آبان۱۴۰۰/ ۱:۰


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰