موضوع روز:

تحلیل خبر

Art Picture

نوشته زیر با عنوان " اختلاف بین کردهای سیاسی مهاجر مسکو و باکو " فصلی از کتاب جدید جمیل حسنلی تحت عنوان " لیبرالیزم، ات

بازداشت‌ها و ناپدیدشدن‌های اجباری در سال ۲۰۲۰ در عفرین


گزارش ویژه؛ ناجی شریفی زیندشتی کارتل هروئین یا کارگزار میت و سپاه قدس


تقدیر از رئیس پلیس متهم به دست داشتن در کشتار سوروج (پرسوس)


طیفور بطحایی؛ صدای رسای ستمدیدگان


"ما را با دستان و چشمان بسته به پایین پرت کردند"


آیا مصر وارد بازی "ماوی وطن" ترکیه می شود؟


ترکیه پاکستان و اندونزی در یک مسیر؛ ترکیب نظامی گری با رادیکالیسم اسلامی


نه فقط روسیه بلکه پولهای ترکیه نیز نباید بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد!


تلاش ترکیه برای نفوذ در کمپین انتخاباتی جو بایدن


سیگنال شدید الحن فرانسه به اخوان المسلمین


صفحه 1 از 41

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> Last 

تحلیل خبر

analis picture

ظهور ترکیه به عنوان یک قدرت بین منطقه ای مستلزم نزدیک شدن به مصر است

از زمان به قدرت رسیدن نخست وزیر وقت و رییس جمهور کنونی ترکیە در سال ٢٠٠٣، آنها در صدد تبدیل ترکیه به یک قدرت بین منطقه ای هستند که بدینوسیلە شرایط الگوی جدیدی از ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیا را تعیین کنند.

پنجشنبه ۲۱مرداد۱۴۰۰/ ۱۸:۳۲


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰