ایران

انسداد سیاسی و تمامیت خواهی از سوی دولتمردان در بسیاری از کشورها خصوصا در مناطقی از خاورمیانه و از جمله ایران سبب آن شده که امکان شکل گیری احزاب و سازمانهای سیاسی مستقل و البته اپوزیسیون از بین برود و جای خود را به احزاب و گروهای تشریفاتی و موازی با حاکمیت بدهد.

نظم جهانی از سال ۱۶۴۸ با پدیدآمدن دولت ها همراه بوده است. بایست هر چه سریعتر دست به کار شویم.

پلیس امنیت نروژ یک عضو سپاه پاسداران را حین عملیات جاسوسی در این کشور بازداشت و به ایران دیپورت کرده است.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی، با وجود چند‌ فرهنگی و چند زبانی بودن ترکیب جمعیتی ایران، ناسیونالیسم فارس به سان ایدئولوژی دولت عمل کرده است. روشنفکران فارس مجموعه‌ای از استنادات تاریخی و فرهنگی را صورتبندی کردند که آنها را قادر ساخت تا زبان و هویت فارسی را همچون هویتی ازلی[2] و فرا‌گیر برای همه ایرانیان معرفی كنند.

بیش از ۶۰ تن از نویسندگان، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی ومدنی کُرد با انتشار بیانیه ای در ارتباط با "کنگره مشاهیر کُرد" در شهر سنندج، این کنگره را تلاشی در جهت "آسمیله" کردن ملت کُرد در شرق کُردستان عنوان کرده اند.

بیش از ۶۰ تن از نویسندگان، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی ومدنی کُرد با انتشار بیانیه ای در ارتباط با "کنگره مشاهیر کُرد" در شهر سنندج، این کنگره را تلاشی در جهت "آسمیله" کردن ملت کُرد در شرق کُردستان عنوان کرده اند.

نقدی بر بیانیه "استعمار داخلی و هراس از آزادسازی"

جمعی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حقوق بشر کُرد با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن" سیاست‌ها و مواضع تبعیض آمیز و "اقلیت"‌ستیز رسانه‌های فارسی‌زبان" نسبت به تشدید فضای "ارعاب و تهدید" علیه فعالین و تحلیلگران هشدار دادند.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که اولین مین کاشته شده در جنگ جهانی دوم به این سمت و سو برود که جان میلیون ها انسان را بگیرد، مواد منفجره‌ای که اگر جان را نگیرد بدون شک زندگی اجتماعی فرد مصدوم را به سمتی خواهد برد که کمتر از جان دادن نیست،

صفحه 1 از 23

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> Last 

تحلیل خبر

analis picture

حزب آزادی کردستان و عزیزاللە خان زندی

اینروزها رفیق دانشمندی کە در بارە تاریخ سیاسی ایران و منطقە کار می کند از من در بارەی جریانی بنام ' 'حزب آزادی کردستان ' کە بنا بر مرامنامەش در سال ١٩٣٩ بە رهبری فردی بنام عزیز زندی تشکیل شدە است اطلاعاتی خواست

پنجشنبه ۸خرداد۱۳۹۹/ ۰:۱۴


خبر


مصاحبه

Interview Picture

وقتی کە باید مونیخ تبدیل با آنکارای آلمان می‌شد: گفتگوی کریستین شتاز با مورخ، شتفان ایریش، دربارەی آتاتورک بە عنوان ا

جمعه ۱۱مرداد۱۳۹۸/ ۲۱:۲۲