آیین یاری

سه سال پس از اعتراض های گسترده شهروندان پیرو آیین یاری به تحقیر و توهین های صورت گرفته از سوی مقام های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی، انتشار سندی محرمانه حکایت از نگرانی جمهوری اسلامی در این خصوص بوده است.

وزارت خارجه ایالات متحده در تازه ترین گزارش خود در خصوص آزادی های مذهبی در جهان در رابطه با وضعیت پیروان آیین یاری ابراز نگرانی کرده است.

شماری از پیروهان آیین یاری طی مراسمی سومین سالگرد خودسوزی "محمد قنبری" را در زادگاه وی گرامی داشتند.

همزمان با سفر حسن روحانی به استان کرمانشاه شماری از فعالان یارسان در اعتراض به مسکوت گذاشته شدن خواست ها جامعه یارسان دهان خود را دوختند.

آخرین جم خانه پیروان آیین یاری در شهرستان اسلام آباد غرب (شاه آباد) هدف حمله گروهی از افراد تندروی مذهبی قرار گرفت.

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

تحلیل خبر

analis picture

حزب آزادی کردستان و عزیزاللە خان زندی

اینروزها رفیق دانشمندی کە در بارە تاریخ سیاسی ایران و منطقە کار می کند از من در بارەی جریانی بنام ' 'حزب آزادی کردستان ' کە بنا بر مرامنامەش در سال ١٩٣٩ بە رهبری فردی بنام عزیز زندی تشکیل شدە است اطلاعاتی خواست

پنجشنبه ۸خرداد۱۳۹۹/ ۰:۱۴


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰