احفاد الصلاح الدین

یک گروه شبهه نظامی تازه تاسیس کُرد ضمن انتقاد شدید از یگان های مدافع خلق و حزب کارگران کُردستان خواستار پیوستن کُردها به صفوف خود شده است.

در پی حمله گسترده شماری از گروه های مسلح به مواضع یگان های مدافع خلق در شمال حلب ده ها تن از این نیروها کشته شدند.

این جنگجویان یک واحد کُردی ارتش آزاد سوریه را تشکیل می دهند و در مقابل یگان های مدافع خلق ی.پ.گ قرار دارند، گروهی که با حمایت روسیه در شمال سوریه در حال پیکار هستند.

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

تحلیل خبر

analis picture

موج وسیع دستگیری‌ها درپی حادثه رستورانت حقه‌باز؛ از طرفداران گولن تا برادوستی ها

نیروهای امنیتی اقلیم کُردستان پس از ترور یکی از کارمندان سفارت ترکیه ده ها شهروند کُرد و تُرک را بازداشت کرده اند؛ بازداشت هایی که ورای تلاش برای یافتن عاملان و ضاربان اهداف مهمتری را نشانه رفته است.

جمعه ۱۸مرداد۱۳۹۸/ ۲۲:۳۹


خبر


مصاحبه

Interview Picture

وقتی کە باید مونیخ تبدیل با آنکارای آلمان می‌شد: گفتگوی کریستین شتاز با مورخ، شتفان ایریش، دربارەی آتاتورک بە عنوان ا

جمعه ۱۱مرداد۱۳۹۸/ ۲۱:۲۲