موضوع روز:

بحران روسیه و ترکیه

هرچند کە انگیزەهای پشت اقدامات اخیر اردوغان در مصالحە با کشورهای منطقە سوال برانگیز باشند، اما شکی در این وجود ندارد کە این کارها می‌بایستی کە انجام می‌گرفتند.

ژان آزیلبورن، وزیر خارجه لوگزامبورگ هشدار دادە است کە " ناتو نمی‌خواهد کە در بحران تازە بین ترکیە و روسیە، بە یک درگیری نظامی با روسیە کشیدە شود." این مقام لوگزامبورگی اضافە کردە است این سخنان را بە نمایندگی از دیگر اعضای ارتش ناتو اعلام می‌کند و باید همچون موضع رسمی این همپیمانی نظامی نگریستە شود.

مروز صبح (٢٤ نوامبر)، ترکیه یکی از جنگنده‌های سوخو ٢٤ روسیه را در مرز خود با سوریه هدف قرار داد و ساقط کرد...

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

موضوع روز:

تحلیل خبر

analis picture

بازداشت‌ها و ناپدیدشدن‌های اجباری در سال ۲۰۲۰ در عفرین

در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۸۷۷ بازداشت و ناپدیدی اجباری رخ داده است. این گزارش مختصر و طبقه‌بندی شده بر اساس ماه و مکان، تعداد کل دستگیری‌های انجام شده توسط گروه‌های مسلح ارتش ملی سوریه (SNA) مورد حمایت ترکیه در سرتاسر مناطق عملیات شاخه زیتون در طول سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

سه شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۹/ ۲:۱۶


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰