موضوع روز:

دالاهو

سه روز پس از زلزله مهیب در غرب استان کرمانشاه همچنان آمار تلفات در حال افزایش است و بسیاری از مناطق بدون هرگونه کمک و امداد رسانی به حال خود رها شده اند.

یک روز پس از وقوع زلزله سهمگین در مناطق غربی استان کرمانشاه و دیگر استان های شرق کُردستان شمار قربانیان و مجروحان این رویداد همچنان در حال افزایش است

سخنگوی روابط عمومی سپاه کرمانشاه مدعی شد که عاملان حمله به خودروی مقام های اداری و سیاسی شهرستان دالاهو بازداشت شده اند.

دو روز پس از حمله مسلحانه به شماری از مقام های اداری و سیاسی شهرستان دالاهو، حشمت الله فلاحت پیشه انگشت اتهام را بسوی پژاک نشانه می رود.

شاخه نظامی حزب حیات آزاد کُردستان با صدور بیانیه ای ادعای شماری از مقام های ایران را در خصوص نقش این گروه را در حمله به خودروی حشمت فلاحت پیشه را رد کرد

در حمله مسلحانه به خودروی حامل فرماندار شهرستان دالاهو و نماینده دالاهو در مجلس دست کم شش تن کشته و مجروح شدند.

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

موضوع روز:

تحلیل خبر

analis picture

حملە ترکیە بە کردهای سوریە میتواند تمامی منطقە را زیرورو کند

این جبهە جدید تنها یک درگیری محلی نیست بلکە میتواند منجر بە یك شورش گستردەتر کردها شود طوری کە جغرافیای آنجا را از نو ترسیم کند.

سه شنبه ۱۰بهمن۱۳۹۶/ ۱۳:۵۲


خبر


مصاحبه

Interview Picture

تا سوم آگوست ۲۰۱۴ نادیه مراد در حال گذراندن یک زندگی نرمال در روستایش کوجو در شمال عراق و نزدیکی شهر شنگال بود. عاشق خان

یکشنبه ۷خرداد۱۳۹۶/ ۲۲:۲۳