موضوع روز:

ENKS

رئیس شورای میهنی کُردهای سوریه با انتقاد از سیاست های آمریکا در حمایت از یگان های مدافع خلق ادعا کرده که کمک های نظامی علیه شهروندان روژاوا بکار گرفته می شود.

شورای میهنی کُردهای سوریه با ارسال نامه ای به نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار ممانعت از حضور نمایندگان مجلس سوریه دموکراتیک و جنبش جامعه دموکراتیک در مذاکرات آتی صلح سوریه شدند.

کُردها مرزهای کنونی ترکیه امروزی را ساختند. مرزهایی که قرار بود، شمال کُردستان و یا مناطق کُردنشین تحت حاکمیت ترکیه کنونی در آن نباشد. کُردها در سالهای۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ انتخاب سیاسی اشتباهی کردند.

نماینده های ائتلاف میهنی کُردهای سوریه موسوم به "ENKS" به نشانه اعتراض از مذاکرات صلح ژنو خارج شدند.

رئیس ائتلاف میهنی کُردهای سوریه مدعی شده است که کشورهای دخیل در بحران سوریه در نظر دارند چندین منطقه پرواز ممنوع در این کشور ایجاد کنند که یکی از این مناطق به به کُردها اختصاص دارد.

مقام های روسیه در دیدار با گروه های اپوزیسیون سوریه در خصوص پیشنویس متن پیشنهادی برای قانون اساسی این کشور به گفتگو و رایزنی پرداختد.

کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات صلح آستانه با صدور بیانیه ای و تاکید بر تداوم آتش بس در سوریه به این مذاکرات پایان دادند.

سه تن از اعضای ارشد شورای میهنی کُردهای سوریه موسوم به ENKS از سوی ترکیه برای مشارکت در گفتگوهای صلح آستانه فراخوانده شده اند.

بخشهای وسیعی از شمال سوریه که تحت کنترل کُردها است توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. پوشش رسانه ای این منطقه که با نام "روژاوا" شناخته شده است، اغلب وجوه مثبت آن را در بر گرفته است...

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

موضوع روز:

تحلیل خبر

analis picture

حملە ترکیە بە کردهای سوریە میتواند تمامی منطقە را زیرورو کند

این جبهە جدید تنها یک درگیری محلی نیست بلکە میتواند منجر بە یك شورش گستردەتر کردها شود طوری کە جغرافیای آنجا را از نو ترسیم کند.

سه شنبه ۱۰بهمن۱۳۹۶/ ۱۳:۵۲


خبر


مصاحبه

Interview Picture

تا سوم آگوست ۲۰۱۴ نادیه مراد در حال گذراندن یک زندگی نرمال در روستایش کوجو در شمال عراق و نزدیکی شهر شنگال بود. عاشق خان

یکشنبه ۷خرداد۱۳۹۶/ ۲۲:۲۳