موضوع روز:

ترور

براساس خبرهای منتشر شده اقبال مرادی فعال سیاسی و از اعضای جمعیت حقوق بشر کُردستان توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

چهارده ماه پس از ترور "کمال شیخ صادق" مشهور به "کمال پنجوینی" و "صدیق سالیآوا" در نزدیکی شهر پنجوین در اقلیم کُردستان، دادگاه شهر سلیمانیه روز دوشنبه ۱۴ آگوست دو تن از متهمان را به اعدام محکوم کرد.

آیا قاتل سه تن از فعالان حزب کارگران کُردستان در پاریس مامور سرویس جاسوسی ترکیه بود؟ محاکمه ای می بایست این مساله را روشن می کرد. [با این حال] متهم اکنون مرده است.

مظنون و متهم اصلی قتل سه زن سیاستمدار کُرد در پاریس به طرز مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد.

یک روز پس از ترور دو فعال سیاسی در اقلیم کُردستان، حال انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن نشانه رفته است.

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

موضوع روز:

تحلیل خبر

analis picture

نفهمیدن زبان فارسی : از "تهدید برای هویّت ملّی و امنیّت کشور" تا "مَرضی نیازمندِ دخالتِ بالینی"

به دنبال ابراز نگرانی رهبر ایران در مورد وضعیّت زبان فارسی در چند هفته ی اخیر، وزارت آموزش و پرورش ایران طرحی به نام "بسندگی زبان فارسی" برای کودکان خردسالِ گروهها ی اِتنیکی غیرفارس ارائه کرده است.

سه شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۸/ ۱۷:۳۹


خبر


مصاحبه

Interview Picture

برای نخستین بار یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژه ترکیه در مورد عملیات هایشان در جنوب شرقی ترکیه صحبت می کند، از جمله در [

پنجشنبه ۸فروردین۱۳۹۸/ ۲۰:۴۰