ترور

براساس خبرهای منتشر شده اقبال مرادی فعال سیاسی و از اعضای جمعیت حقوق بشر کُردستان توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

چهارده ماه پس از ترور "کمال شیخ صادق" مشهور به "کمال پنجوینی" و "صدیق سالیآوا" در نزدیکی شهر پنجوین در اقلیم کُردستان، دادگاه شهر سلیمانیه روز دوشنبه ۱۴ آگوست دو تن از متهمان را به اعدام محکوم کرد.

آیا قاتل سه تن از فعالان حزب کارگران کُردستان در پاریس مامور سرویس جاسوسی ترکیه بود؟ محاکمه ای می بایست این مساله را روشن می کرد. [با این حال] متهم اکنون مرده است.

مظنون و متهم اصلی قتل سه زن سیاستمدار کُرد در پاریس به طرز مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد.

یک روز پس از ترور دو فعال سیاسی در اقلیم کُردستان، حال انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن نشانه رفته است.

صفحه 1 از 1

First 1 Last 

تحلیل خبر

analis picture

افواج حمیدیه چگونه، کجا و با چه هدفی تشکیل شدند؟

افواج[۱] حمیدیه ( ترکی: Hamidiye Alayları) پدیده ای است که در تاریخ کُردها که محل بحث و مناقشه بسیار است. همچنین بیشتر منابع و پژوهش های صورت گرفته به زبان ترکی بوده و کمتر منبعی به زبان کُردی در دسترس است.

شنبه ۷مهر۱۳۹۷/ ۱۸:۳۰


خبر


مصاحبه

Interview Picture

واقعیت این است که اعضای ناتو و اعضایی که با ترک‌ها همکاری داشته و با این کشور رابطه دارند خواهان نزدیک‌شدن و برقراری تفا

پنجشنبه ۳آبان۱۳۹۷/ ۰:۲